Make your own free website on Tripod.com

Cara Upgrade SSDP 3.0 Executable Program File

1. Pastikan anda telah meng'install' SSDP 3.0 sebelum ini. Perkara ini dapat dipasti dengan menyemak kandungan folder "C:\Program Files\". Jika terdapat subfolder "C:\Program Files\Ssdp30w" bermakna anda telah meng'install'nya sebelum ini. Jika tiada, maka anda perlu meng'install' SSDP 3.0 melalui SSDP Installation Program terlebih dahulu.
2. Unzip file "ssdp30w.zip" yang anda telah download ke dalam folder "C:\PROGRAM FILES\SSDP30W\".
.
3. Sekarang anda boleh runkan SSDP seperti biasa.